Votum en groet
Zingen: Ps. 146 : 5 en 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 119 : 62
Schriftlezing: Jesaja 61
Gebed
Zingen: Ps. 147 : 2 en 6
Prediking n.a.v. Jes. 61 : 1-3
Christus komt:
1.met de volmacht van Gods Geest
2.tot het werk in Gods Naam
3.om te troosten op Gods tijd
Zingen: Ps. 51 : 9
Dankgebed
Lofz. van Maria/Gez. 2 : 3
Zegen