Ps. 33 : 10
Apostolische Geloofsbelijdenis
Schriftlezing: 2 Timótheüs 2 vers 1-13
Ps. 56 : 4 en 6
Prediking
Ps. 77 : 7 (tussenzang)
Ps. 89 : 7 en 8