Votum en groet
Zingen: Ps. 47 : 3 en 4
Geloofsbelijdenis: HC Zondag 18
Zingen: Ps. 24 : 5
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14
Gebed
Zingen: Ps. 68 : 9 en 16
Prediking n.a.v. Handelingen 1: 11
1.De hemelvaartsgestalte
2.De hemelvaartsboodschap
3.De hemelvaartsbelofte
Zingen: Ps. 73 : 13
Dankgebed
Zingen: Ps. 98 : 4
Zegen