Votum en groet
Zingen: Ps. 75 : 1
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Psalm 143
Lezing Doopformulier
Ja-woord doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening Heilige Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 78 : 3 en 4
Prediking n.a.v. Psalm 143: 10
1. Een noodzakelijk gebed:
2. Een heerlijke belijdenis; en
3. Een hartelijke overgave
Zingen: Ps. 143 : 10
Dankgebed
Zingen: Ps. 48 : 6
Zegen