Votum en groet
Zingen: Psalm 63 : 2
Wetslezing
Schriftlezing: Johannes 4: 26-42
Gebed
Zingen: Psalm 32 : 3
Lezing tweede gedeelte van formulier
Zingen: Ps. 48 : 4 en 6
(tijdens in gereedheid brengen van tafel
Bediening Heilig Avondmaal
Zingen: Ps. 34 : 2 en 9 (Tafelpsalm)
Slot van het formulier
Dankgebed formulier
Zingen: Ps. 75 : 1 en 6
Prediking n.a.v. Joh. 4: 28-29
Thema: Gedronken uit de Levensbron
Zingen: Ps. 66 : 8
Dankgebed
Zingen: Psalm 86 : 5
Zegen