Votum en groet
Zingen: Psalm 63 : 2
Wetslezing
Schriftlezing: Johannes 4: 19-30
Gebed
Zingen: Psalm 32 : 3
Prediking n.a.v. Joh. 4: 26
Thema: De Levensbron maakt Zich bekend
Zingen: Ps. 36 : 3
Lezing tweede gedeelte van formulier
Zingen: Ps. 48 : 4 en 6
(tijdens in gereedheid brengen van tafel)
Bediening Heilig Avondmaal
Zingen: Ps. 34 : 2 en 9 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Psalm 56 : 5
Zegen