Thema: De grote waarde van het Koninkrijk der hemelen.
1. Het zoeken
2. Het vinden
3. Het toe-eigenen

Ps. 17: 3
Ps. 19: 7
Ps. 45: 2, 4
Ps. 145: 3, 7
Ps. 119: 7, 81

Tekst: Matt. 13: 44 – 46
Schriftlezing: Matt. 13: 44 – 53