Votum en groet
Zingen: Ps. 33 : 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 146 : 3
Schriftlezing: Jozua 4
Gebed
Zingen: Ps. 78 : 2 en 3
Bijbellezing over Jozua 4
De twaalf gedenkstenen
1. Een vraag bij een gedenkteken;
2. Een antwoord bij een gedenkteken; en
3. Een aansporing bij een gedenkteken.
Zingen: Ps. 34 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 77 : 7
Zegen