Votum en groet
Zingen: Ps. 122 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 6 : 2
Schriftlezing: Lukas 2: 39-52
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 63 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Lukas 2: 48-49
1. Missen
2. Zoeken
3. Vinden
Zingen: Lofz. Van Maria./Gez. 2 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 27 : 3
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 15 januari 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Lukas 2: 39-52

Prediking n.a.v. Lukas 2: 48-49

Aandachtspunten: 1. Missen; 2. Zoeken; en 3. Vinden

 

Vragen voor kinderen:

  1. Ben jij wel eens zoek geweest of ben je je ouders wel eens kwijt geraakt, bijv. in een drukke winkelstraat?
  2. Wat ging de Heere Jezus met Jozef en Maria doen in Jeruzalem?

Vragen voor jongeren:

  1. Waar en hoe kunnen wij Jezus zoeken?
  2. Is de Heere Jezus bij jullie vrienden te vinden?

Vragen voor ouderen:

  1. Wat kunnen wij van de Joodse godsdienstige opvoeding leren?
  2. Op welke wijze kunnen we na ontvangen genade de Heere Jezus kwijtraken en wat moeten we dan doen?
  3. Hoe kunnen wij bezig zijn ‘in de dingen Mijns vaders’?