Votum en groet
Zingen: Ps. 90 : 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 48 : 6
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 : 12-28
Gebed
Zingen: Ps. 2 : 4 en 6
Prediking n.a.v. 1 Kor. 15 : 26
Thema: De laatste vijand
Zingen: Ps. 49 : 6
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 3
Zegen