Zingen: Ps. 67 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 79 : 4
Schriftlezing: Lukas 24 : 36-49
Gebed
Zingen: Ps. 96 : 2, 5 en 6
Prediking n.a.v. Lukas 24 : 47
Thema: Hoe word ik bekeerd?
1 .De opdracht tot de prediking
2. De inhoud van de prediking
3. Het adres van de prediking
Zingen: Ps. 95 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 49 : 1
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de morgendiensten van zondag 15 mei 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Lukas 24 : 36-49
Prediking n.a.v. Lukas 24 : 47
Thema: Hoe word ik bekeerd?
Aandachtspunten:
1 .De opdracht tot de prediking;
2. De inhoud van de prediking; en
3. Het adres van de prediking

Vragen voor kinderen:
1. In welke stad moeten de discipelen beginnen met preken?
2. Hoe kunnen jouw zonden vergeven worden?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom is het nodig dat de Heere ook ons verstand opent (Luk. 24 : 45)?
2. Ben je bekeerd als je geen verkeerde muziek meer beluisterd en geen verkeerde films meer bekijkt?

Vragen voor ouderen:
1. Wat betekent het dat er ‘in Zijn Naam’ gepredikt moet worden?
2. Wat is bekering en herkent u het – door genade – in uw leven?
3. Wanneer ben je (af) bekeerd?