Zingen: Ps. 130 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 130 : 2
Schriftlezing: 1 Korinthe 11 : 17-34
Gebed
Zingen: Ps. 71 : 15 en 16
Prediking n.a.v. HC Zondag 30
Thema: Voor wie is het Heilig Avondmaal?
Zingen: Ps. 65 : 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 25 : 6
Zegen