Votum en groet
Zingen: Ps. 139 : 8 en 9
Wetslezing
Zingen: Ps. 115 : 7
Schriftlezing: Spreuken 22 : 1-19
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 22 : 16
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 78 : 2, 3 en 4
Prediking n.a.v.: Spr. 22 : 6
Onderwijs aan kinderen
1. Opdracht tot onderwijs
2. Inhoud van het onderwijs
3. Belofte bij dit onderwijs
Zingen: Ps. 34 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 75 : 1
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de morgendiensten van zondag 22 mei 2022 waarin de Heilige Doop bediend wordt in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Spreuken 22 : 1-19 Prediking n.a.v. Spr. 22 : 6
Thema: Onderwijs aan kinderen
Aandachtspunten: 1. Opdracht tot onderwijs; 2. Inhoud van het onderwijs; en 3. Belofte bij dit onderwijs

Vragen voor kinderen:
1. Welke wijze koning heeft het Bijbelboek Spreuken geschreven?
2. Waar leer jij het meeste uit de Bijbel? Thuis, op school of in de kerk?

Vragen voor jongeren:
1. Wat doe jij als je het te lezen Bijbelgedeelte aan het eind van de dag moeilijk vindt?
2. Hoe komt het dat de belofte ‘Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.’ niet altijd vervuld wordt.

Vragen voor ouderen:
1. Wat wordt er bedoeld met ‘de eerste beginselen’?
2. Wat vindt u bij het onderwijzen van kinderen het belangrijkste en waarom?
3. Wie is voor u een voorbeeld van een goede opvoeder in de Bijbel?