Ps. 71 : 14, 15 en 17
Ps. 86 : 8
Ps. 142 : 1 en 2
Ps. 68: 10
Ps. 66 : 8

Schriftlezing: 1 Korinthe 15:1-20
Tekst voor de prediking: vs. 7a.