Votum en groet
Zingen: Ps. 119 : 86
Wetslezing
Zingen: Ps. 34 : 7
Schriftlezing: Jakobus 3
Gebed
Zingen: Ps. 15 : 1, 2 en 3
Prediking n.a.v. Jakobus 3: 5a
1. De macht van de tong
2. Het misbruik van de tong
3. De tweeslachtigheid van de tong
4. De wacht bij de tong
Zingen: Ps. 141 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 19 : 7
Zegen