Votum en groet
Zingen: Ps. 90 : 7
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 81 (1e dienst) en 82 (2e dienst)
Schriftlezing: Mattheüs 12 : 38-50
Gebed
Zingen: Ps. 86 : 3 en 5
Prediking n.a.v. Jona 3: 5, 9 en 10
De uitwerking van de prediking van Jona
1. Geloof aan God
2. Verootmoediging voor God
3. Hoop op God
4. Berouw van God
Zingen: Ps. 103 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 66 : 10
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide ochtenddiensten op zondag 17 juli 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Mattheüs 12 : 38-50
Prediking n.a.v. Jona 3: 5, 9 en 10
Thema: De uitwerking van de prediking van Jona;
Aandachtspunten: 1. Geloof aan God;
2. Verootmoediging voor God;
3. Hoop op God; en
4. Berouw van God

Vragen voor kinderen:
1. Wat doet de koning van Ninevé als hij de preek van Jona hoort?
2. Waarom mogen de dieren ook niet meer eten en drinken en moeten ze met zakken bedekt worden (vers 7 en 8)?

Vragen voor jongeren:
1. Op welke wijze verootmoedigen de Ninevieten zich voor God en wat kunnen we hiervan leren?
2. Waarom deed God het niet (slot vers 10)?

Vragen voor ouderen:
1. Waaraan kunnen we zien dat de bekering van de Ninevieten echt was een geen schijnbekering?
2. De HEERE is de Onveranderlijke en al Zijn werken zijn Hem al van eeuwigheid bekend. Hoe kan God dan berouw hebben?
3. Uit Mattheüs 12 weten we dat de mannen van Nineve zullen opstaan met dit geslacht (de Joden) en zullen hetzelve veroordelen. Waar wil de Heere Jezus hiermee zeggen, ook tegen ons?