Ps. 103:4
Ps. 100:4
Ps. 18: voorzang, 8 en 15
Ps. 33:11
Ps. 108:2

Galaten 5:16-26 en Éfeze 4:17-32