Votum en groet
Psalm 68 vs. 1 en 2
Wet
Schriftlezing: Openbaring 9
Tekst: Openbaring 9 vs. 1, 4 en 6
Gebed
Psalm 49 vs. 6 en 7
Prediking
Psalm 91 vs. 1
Gebed
Psalm 75 vs. 6
Zegen

De bazuinen klinken en daardoor zien we
1e. de sleutel voor de afgrond;
2e. het bidden om de afgrond;
3e. het vrijwaren van de afgrond.