Votum en groet
Zingen: Ps. 35 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 139 : 14
Schriftlezing: Jesaja 11: 1-9
Gebed
Zingen: Ps. 72 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Jesaja 11 : 1
Thema: Een profetie over de komst van Christus
1. Zijn afkomst;
2. Zijn verschijning; en
3. Zijn vrucht
Zingen: Ps. 89 : 15
Dankgebed
Zingen: Ps. 98 : 2
Zegen