Votum en groet
Zingen: Ps. 27 : 3
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 32
Schriftlezing: Lukas 1: 39-56
Gebed
Zingen: Ps. 139 : 9 en 10
Prediking n.a.v. Lukas 1: 39-43
Thema: Het bezoek van Maria aan Elizabeth
1. Heilige haast;
2. Geestelijke vreugde; en
3. Grote ootmoed
Zingen: Ps. 118 : 13
Dankgebed
Zingen: Lofzang van Maria/Gez. 2 : 1 en 5
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide morgendiensten op zondag 17 december 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Lukas 1: 39-56 Prediking n.a.v. Lukas 1: 39-43
Thema: Het bezoek van Maria aan Elizabeth
Aandachtspunten: 1. Heilige haast; 2. Geestelijke vreugde; en 3. Grote ootmoed

Vragen voor kinderen:
1. Maria had haast om naar haar nicht Elizabeth te gaan. Wie hadden er nog meer haast met Kerst?
2. Waarom wil Maria naar Elizabeth?

Vragen voor jongeren:
1. Wat gebeurt er als Maria bij Elizabeth binnenkomt?
2. Wat betekent deze wonderlijke gebeurtenis voor jou?

Vragen voor ouderen:
1. Waaraan kun je zien dat Elizabeth vervuld is met grote ootmoed?
2. Wat hebben die twee woorden ‘tot mij’ u te zeggen?
3. Met wie kunt u over geestelijke zaken spreken?