Votum en groet
Zingen: Ps. 122 : 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 86 : 5
Schriftlezing: Jesaja 11
Gebed
Zingen: Ps. 132 : 7, 9 en 12
Prediking n.a.v. Jesaja 11 : 10
Thema: Een profetie over de komst van Christus
1. Een opgerichte Banier;
2. Een gezochte Banier; en
3. Een zegenrijke Banier
Zingen: Ps. 36 : 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 22 : 14
Zegen