Votum en groet
Zingen: Ps. 65 : 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 139 : 14
Schriftlezing: 2 Petrus 1
Gebed
Zingen: Ps. 17 : 3 en 4
Prediking n.a.v. 2 Petrus 1: 10-11
Thema: Het komen tot geloofszekerheid
1. De noodzaak daartoe;
2. De weg daarheen; en
3. De vrucht daarvan
Zingen: Ps. 89 : 7
Dankgebed
Zingen: Ps. 118 : 10
Zegen