Votum en groet
Zingen: Ps. 19 : 5
Wetslezing
Zingen: Ps. 19 : 6
Schriftlezing: Genesis 9: 18-29 en Efeze 6: 1-9
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 3 en 4
Prediking n.a.v. Zondag 39
Thema: Gehoorzaamheid aan het gezag
1. Onze houding tegenover het gezag;
2. Onze onderwerping aan het gezag; en
3. Ons geduld met het gezag
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 22 : 5
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 20 augustus 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Genesis 9: 18-29 en Efeze 6: 1-9
Prediking n.a.v. Zondag 39 over het vijfde gebod
Thema: Gehoorzaamheid aan het gezag
1. Onze houding tegenover het gezag; 2. Onze onderwerping aan het gezag; en 3. Ons geduld met het gezag

Vragen voor kinderen:
1. Wie moet jij thuis gehoorzamen en wie op school?
2. Waarom krijg je van papa of mama wel eens straf?

Vragen voor jongeren:
1. Zijn er situaties waarin je gezagsdragers (ouders, docenten of overheid) niet hoeft te gehoorzamen? Zo ja, geef dan eens een voorbeeld.
2. We hebben over Noach en zijn zonen gelezen. Hoe ga jij om met de fouten en gebreken van je ouders?

Vragen voor ouderen:
1. Hoe is de Heere Jezus voor u tot een voorbeeld als het gaat om het eren van uw ouders als die nog in leven zijn?
2. Noem eens een voorbeeld waarin we onze werkgever niet kunnen gehoorzamen.
3. Antwoord 104 van de Catechismus leert ons dat we gezagsdragers alle eer, liefde en trouw moeten bewijzen. Welke van deze drie is voor u het moeilijkst in praktijk te brengen en waarom?