Votum en groet
Zingen: Ps. 99 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 133 : 3
Schriftlezing: Spreuken 1: 8-16 en Romeinen 13: 1-7
Gebed
Zingen: Ps. 78 : 2 en 4
Prediking n.a.v. Zondag 39
Thema: Uitoefening van het gezag
1. Het ontvangen van het gezag;
2. Het toepassen van het gezag; en
3. Verantwoording van het gezag
Zingen: Ps. 34 : 6
Dankgebed
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Zegen