Votum en groet
Zingen: Ps. 100 : 1 en 4
Wetslezing
Zingen: Ps. 115 : 7
Schriftlezing: Psalm 103
Lezing Doopformulier
Ja-woord doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening Heilige Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 21 en 37
Prediking n.a.v. Psalm 103 : 17-18
1.Gods oneindige verbondstrouw
2.Gods rijke verbondszegen
3.Geroepen tot verbondsgehoorzaamheid
Zingen: Ps. 103 : 9
Dankgebed
Zingen: Ps. 66 : 10
Zegen