Votum en groet
Zingen: Ps. 29 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 95 : 4
Schriftlezing: Handelingen 24
Gebed
Zingen: Ps. 49 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Handelingen 24:24-25
1. Gezeten onder het Woord;
2. Geraakt door het Woord; en
3. Gevlucht voor het Woord
Zingen: Ps. 90 : 7
Dankgebed
Zingen: Ps. 39 : 3 en 5
Zegen