Ps. 36:3 Door Gods licht, Zijn genade leren kennen
Ps. 2:7 Hem kennen en vertrouwen
Ps. 32:1 en 4 Vreugde in vergeving, wandel met Hem
Ps. 31:17 en 19 Liefde ontvangen en teruggeven
Ps. 36:2 Met Zijn rust en liefde in het hart naar huis toe

Schrift 1 Johannes 1:1 – 2:6
Tekst 1 Johannes 1:3
Thema Verkondiging en gemeenschap
Punten:

1. Doel van de verkondiging
2. Aard van de gemeenschap
3. Bevorderen van gemeenschap