Votum en groet
Zingen: Ps. 32 : 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 17 : 3
Schriftlezing: Efeze 4: 17-32
Gebed
Zingen: Ps. 51 : 2 en 5
Prediking n.a.v. Zondag 33 uit de HC
De waarachtige bekering
1. Een droefheid naar God;
2. Een blijdschap in God; en
3. Een leven met God
Zingen: Ps. 19 : 7
Dankgebed
Zingen: Ps. 119 : 83
Zegen