De liturgie voor de middagdienst a.s. zondag is als volgt:

Schriftlezing: Psalm 1
Efeze 4, 17 – 32

Tekst: Psalm 1, 1 – 2
Heidelbergse Catechismus zondag 33

Te zingen:

Psalm 25 : 5, 6
Psalm 86 : 6
Psalm 119 : 83, 86
Psalm 103 : 3
Psalm 26 : 3, 7