Votum en groet
Zingen: Ps. 2 : 6
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren /Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Ruth 1: 6-18
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 25 en 32
Prediking n.a.v. Ruth 1: 14
De kus van Orpa en de keus van Ruth
1. Een beproefde keus;
2. Een besliste keus; en
3. Een onberouwelijke keus
Zingen: Ps. 48 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 73 : 14
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 16 oktober 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Ruth 1: 6-18
Prediking n.a.v. Ruth 1: 14 (Prekenserie over Ruth – nr. 2)
Thema: De kus van Orpa en de keus van Ruth
1. Een beproefde keus; 2. Een besliste keus; en 3. Een onberouwelijke keus

Vragen voor kinderen:
1. Waarom ging Naomi weer terug naar Bethlehem?
2. Begrijp je waarom Ruth met Naomi mee wil?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom wil Naomi dat Orpa en Ruth achterblijven in Moab?
2. Wat is het verschil tussen Orpa en Ruth en op wie lijk jij?

Vragen voor ouderen:
1. Hoe wordt de keus van Ruth beproefd?
2. Waarom merken we dat het een besliste keus is.
3. Kent u ook die onberouwelijk keus in uw leven?