Votum en groet
Zingen: Ps. 119 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 119 : 18
Schriftlezing: Romeinen 12
Gebed
Zingen: Ps. 128 : 1 en 3
Prediking n.a.v. Zondag 32 uit de HC
1.De oorzaak van goede werken;
2.Het doel van goede werken; en
3.De noodzaak van goede werken
Zingen: Ps. 19 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 73 : 14
Zegen