Votum en groet
Zingen: Ps. 73 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 6 : 2
Schriftlezing: Ruth 1: 1-9
Gebed
Zingen: Ps. 39 : 3, 6 en 8
Prediking n.a.v. Ruth 1: 1-6
1. Gevlucht voor het oordeel;
2. Geslagen in Moab; en
3. Gehoord van verlossing
Zingen: Ps. 107 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 25 : 2
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 9 oktober 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Ruth 1: 1-9
Prediking n.a.v. Ruth 1: 1-6 (Prekenserie over Ruth – nr. 1)
1. Gevlucht voor het oordeel; 2. Geslagen in Moab; en 3. Gehoord van verlossing

Vragen voor kinderen:
1. Waarom gingen Elimelech en Naomi met hun beide zonen naar Moab?
2. Welke verdrietige dingen gebeuren er in Moab? Welke verdrietige dingen heb jij meegemaakt?

Vragen voor jongeren:
1. Wat betekent de naam Elimelech en geldt die betekenis ook voor jou?
2. Waren mochten de zonen van Elimelech niet met heidense meisjes trouwen? Hoe kijk jij daar tegenaan?

Vragen voor ouderen:
1. Noem een gevaar en een voordeel als iemand in een ‘heidense’ omgeving woont.
2. Wat was de grootste slag in Moab voor Naomi en waarom?
3. Waarin is Naomi een beeld van ons?