Votum en groet
Zingen: Ps. 122 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 131 : 4
Schriftlezing: Romeinen 11: 1-26
Gebed
Zingen: Ps. 130 : 2 en 4
Prediking n.a.v. Rom. 11: 25-26
Thema: De zegenrijk toekomst van Israël
Zingen: Ps. 72 : 10
Dankgebed
Zingen: Ps. 87 : 4
Zegen