Votum en groet
Zingen: Ps. 19:6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 138:1 en 4
Gebed
Schriftlezing: 1Johannes 1:1 t./m. 2:11
Tekst: 1:8 t./m. 2:2a; m.n.: vs. 2a van h. 2:
“En Hij is een verzoening voor onze zonden!”
Zingen: Ps. 32: 3, 4 en 6
Preek
Zingen: Ps. 56: 5 en 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 89: 1 en 7
Zegen