Votum en groet
Zingen: Ps. 100 : 1 en 2
Wetslezing
Zingen: Ps. 115 : 7
Schriftlezing: Genesis 17: 1-14
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 147 : 6 en 10
Prediking n.a.v. Genesis 17: 7
De rijkdom van het genadeverbond
1. Eenzijdig;
2. Eeuwig; en
3. Groots
Zingen: Ps. 103 : 9
Dankgebed
Zingen: Ps. 111 : 5
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 2 oktober 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Genesis 17: 1-14
Prediking n.a.v. Genesis 17: 7
De rijkdom van het genadeverbond: 1. Eenzijdig; 2. Eeuwig; en 3. Groots

Vragen voor kinderen:
1. Noem eens een psalmvers waar we over het verbond zingen.
2. Bij ons is de Doop het teken van Gods genadeverbond. Wat was bij Abraham het teken?

Vragen voor jongeren:
1. Genesis 17: 7 wordt aangehaald in het Doopformulier. Welke tekst nog meer en waarom?
2. Waaruit blijkt dat er door de Doop een verbond met God is in jouw leven?

Vragen voor ouderen:
1. Waaruit blijkt dat het verbond eenzijdig is?
2. Wat is voor u de troost dat het een eeuwig verbond is?
3. Wat betekent de uitdrukking ‘tweeërlei kinderens des verbonds’?