Opening winterwerk
Thema: Verbonden met Israël

Votum en groet
Zingen: Ps. 119 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 119 : 5
Schriftlezing: Johannes 5: 24-47
Gebed
Zingen: Ps. 40 : 4 en 8
Prediking n.a.v. Joh. 5: 39
1. Een klemmende opdracht;
2. Een belangrijke waarschuwing; en
3. Een kostbare inhoud
Zingen: Ps. 25 : 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 56 : 5
Zegen

Vragen voor de preekbespreking n.a.v. de preek gehouden tijdens de middag- en avonddienst op 25 september 2022 bij de opening van het winterwerk: Verbonden met Israël

Schriftlezing: Johannes 5: 24-47

Prediking n.a.v. Johannes 5: 39

Aandachtspunten: 1. Een klemmende opdracht; 2. Een belangrijke waarschuwing; en 3. Een kostbare inhoud

 

Vragen voor -16 jongeren

 1. Wat was voor jou belangrijk in deze preek?
 2. “Onderzoekt de Schriften.” Wat bedoelt de Heere Jezus met “de Schriften”? En wat is daarin het verschil tussen de Joden en ons?
 3. Het lezen van de Bijbel is nog wat anders dan het onderzoeken van de Bijbel. Op welke manieren kunnen we de Bijbel onderzoeken en wat is jouw manier?
 4. Wat moet je doen als je tijdens een Bijbelstudie iets niet begrijpt?
 5. Het is bekend dat de Joden grote eerbied hebben voor “de Schriften”. Waaraan kun je dat zien en wat kunnen wij daarvan leren?
 6. Wat is de kostbare inhoud van de Bijbel?
 7. De Joden geloven niet in de Heere Jezus als Zaligmaker. Hoe denken zij zalig te kunnen worden?
 8. Wat vind jij een mooi gedeelte uit de Bijbel en waarom?
 9. Bedenk een vraag om aan de dominee te stellen.

Vragen voor +16 jongeren:

 1. Wat riep bij jou vragen op tijdens het luisteren naar deze preek?
 2. Waarom klinkt deze klemmende opdracht “Onderzoekt de Schriften” in Johannes 5: 39? Wat is de aanleiding?
 3. Wat houdt het onderzoeken van de Schriften ten diepste in en waarom is dit ook in 2022 zo belangrijk?
 4. Noem eens een gedeelte uit de Bijbel wat je moeilijk vindt en geef aan waarom.
 5. Wat kunnen we van het Joodse Schriftonderzoek leren en wat juist niet (daarom klinkt er ook een belangrijke waarschuwing in Johannes 5: 39)?
 6. Noem eens drie voorbeelden uit het Oude Testament waarvan Christus getuigd wordt.
 7. Je hebt een collega op het werk of een medestudent die geïnteresseerd is in de Bijbel. Je geeft hem of haar een Bijbel. Wat raad je hem of haar aan om als eerste te lezen en waarom?
 8. Kun je ook zonder Bijbel behouden worden? Waarom wel of waarom niet?
 9. Bedenk een vraag om aan de dominee te stellen.

Heb je de vragen van je eigen leeftijdscategorie besproken, kies dan ook wat vragen uit de andere leeftijdscategorie uit om in je groep te bespreken.