Ps. 51: 1, 10
Ps. 50: 2
Schriftlezing : Psalm 50
Tekst: Psalm 50: 22-23
Ps. 50: 1, 3
Ps. 50: 9
Ps. 89: 9

Thema: De Verbondsgod spreekt recht!
1. De aankondiging van het spreken; (vs 22a)
2. De aanklacht in het spreken; (vs 22b)
3. Het vonnis door het spreken. (vs 23)

Vragen:
1. Hoe verschijnt de HEERE en waar kan je dat mee vergelijken?
2. Wanneer is de HEERE eerder zo verschenen aan het volk Israël?
3. Wat betekent dat er ‘Tweeërlei-kinderen’ van het Verbond zijn?
4. Welke aanklacht laat de HEERE tegen het volk horen?
5. Kunnen wij de betekenis van de woorden ‘God vergetenden’ weergeven en waar zijn die van toepassing op?
6. Kunnen we aangeven wat de nationale aanklacht is van de HEERE God tegen het Verbondsvolk en wat de persoonlijke aanklacht van de HEERE God is?
7. Welk vonnis spreekt de HEERE uit tegen het Verbondsvolk?
8. Psalm 50 is ook een Psalm van Asaf, alleen de Psalmen van Asaf vindt je bij Psalm 73 en verder, waarom heeft de Heilige Geest Psalm 50 deze plaats in het Psalm boek gegeven?
9. Wat gebeurd er met een onbekeerd mens?
10. Wat laat de HEERE zien aan een schuldverslagen zondaar en wat is daar de betekenis van?
11. Kunnen wij aangeven wat er in de huidige crises nodig is voor ons land en persoonlijk?
12. Welke weg wijst deze Boetpsalm ons?