Ps. 22 : 11
Ps. 119 : 61
Schriftlezing: Mattheus 26: 57 – 68
Tekst: Mattheus 26: 63a
Ps. 38 : 12, 13, 14
Ps. 62 : 4
Ps. 85 : 3

Thema: Jezus zwijgen
1. Hij zwijgt voor Zijn vijanden;
2. Hij zwijgt voor Zijn Vader;
3. Hij zwijgt voor Zijn volk.

Vragen:
1. Waarom zwijgt de Heere Jezus voor Zijn vijanden?
2. Waarom is het proces van de Joden niet volgens hun eigen regels gegaan?
3. In het eerste punt vind je een verwijzing naar de Tien Geboden, welk gebod van God wordt overtreden?
4. Wat betekent de ‘lankmoedigheid’ van God?
5. Waarom zwijgt de Heere Jezus voor Zijn Vader?
6. Waarom zouden wij moeten zwijgen? (Zie Zach. 3)
7. Waarom zwijgt de Heere Jezus voor Zijn volk?
8. Sinds wanneer is de mens het zwijgen verleerd? Wat is er toen gebeurd?
In de preek komt Matth.16:24 terug, hoe kan een zondaar zichzelf verloochenen en Hem gaan volgen?