Ps. 9:1, 2
Ps. 107:8
Schriftlezing: 1 Korinthe 15:1-34
Ps. 21:1, 4, 5
Ps. 43:5, 4
Ps. 9:11

Thema: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden (vers 20a)

Punten:
1. De opstanding van Christus behoort tot de kern van het geloof
2. Zonder de opstanding van Christus is ons geloof zinloos
3. De opstanding van Christus opent de weg naar het eeuwige leven