Ps. 21    : 4, 5
Ps. 119  : 86
Schriftlezing: Johannes 20: 1-10
Tekst: Johannes 20: 8
Ps. 118  : 11, 12
Ps. 40    : 2
Ps. 93    : 1, 4


Thema: Kom en zie!

1. Opzien tegen het graf;
2. Inzien in de tekenen;
3. Uitzien van het geloof.

Vragen:
1. Waarom schrikt Maria als ze bij het graf komt?
2. Kun je aangegeven wat het verschil is tussen Petrus en Johannes als ze naar het graf gaan?
3. Waarom zien wij zo tegen het graf op?
4. Wat ziet Johannes in het graf?
5. Wat ziet Petrus meer dan Johannes als hij in het graf kijkt?
6. Welke drie soorten van ‘zien’ wordt in dit Paasevangelie ons voorgehouden?
7. Wat is nodig om ‘echt’ te kunnen zien?
8. Op welke manier wil de Heere ons het ‘zien’ leren?
9. Toen Johannes uit het graf ging, wat nam hij mee en wat liet Johannes achter?