Themadienst: 75 jaar bevrijd

Ps. 77 : 7
Ps. 106 : 4
Johannes 8 : 31 – 47
Ps. 124 : 1, 2 en 4
Prediking n.a.v. Joh. 8 : 34-36
1.De ware slavernij
2.De ware Bevrijder
3.De ware vrijheid
Ps. 107 : 1 en 16
Ps. 126 : 2

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagavond 10 mei 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Johannes 8:31-47 Prediking n.a.v. Joh. 8:34-36
Aandachtspunten:
1. De ware slavernij;
2. De ware Bevrijder;
3. De ware vrijheid

Vragen voor kinderen:
1. Hoeveel jaar geleden is ons land bevrijd van de Duitse bezetting?
2. Wie is de ware of echte Bevrijder?

Vragen voor jongeren:
1. Noem enkele verslavingen. Van nature is iedereen verslaafd aan de zonde. Waaraan is dat te merken?
2. JA of NEE?
Als je de ware of echte vrijheid kent…
a. …zijn je zonden vergeven.
b. …zondig je nooit meer.
c. …ben je bevrijd van de macht van de zonde.
d. …heb je verdriet als je gezondigd hebt.
e. …kun je rustig in haat met je naast verder leven.

Vragen voor ouderen:
1. Wat is het grote verschil tussen een dienstknecht en de zoon in vers 35 en wat wil de Heere Jezus hiermee zeggen?
2. Hoe kan de Zoon (de Heere Jezus) ons vrijmaken of verlossen van de zonde?
3. We zijn degenen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van ons vaderland dankbaar. Hoe wordt dankbaarheid aan de Heere zichtbaar in uw leven?