Ps. 9 : 1 en 10
Ps. 119 : 3
Handelingen 1:1-8
Ps. 96 : 1, 2 en 6
Prediking n.a.v. Hand. 1:8
Thema: Gij zult Mijn getuigen zijn.
1. Wat dat is?
2. Hoe dat kan?
3. Waar dat gebeurt?
Ps. 56 : 5
Ps. 108 : 2

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 17 mei 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Handelingen 1:1-8 Prediking n.a.v. Hand. 1:8
Thema: Gij zult Mijn getuigen zijn.
Aandachtspunten:
1. Wat dat is?
2. Hoe dat kan?
3. Waar dat gebeurt?

Vragen voor kinderen:
1. Tot wie spreekt de Heere Jezus vlak voor Zijn hemelvaart?
2. In welke plaats moeten ze gaan beginnen met getuigen en waarom is dat bijzonder?

Vragen voor jongeren:
1. Wanneer kun je pas echt een getuige zijn van de Heere Jezus?
2. Waarom is het heel belangrijk een getuige van de Heere Jezus te zijn of te worden?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom is de kracht van de Heilige Geest onmisbaar om een getuige van de Heere Jezus te zijn?
2. In de grondtaal staat voor het woord ‘getuige’ een woord waarvan ons woord martelaar is afgeleid. Getuigen van Hem wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Noem daar eens een voorbeeld van uit uw eigen leven.
3. Reageer op deze stelling: ‘Als we dichtbij geen getuige zijn, zijn we ongeschikt om de zending in te gaan.’