Ps. 147 : 2
Ps. 34 : 11
Psalm 130
Ps. 130 : 2
HC Zondag 1; vr. en antw. 2
De noodzakelijke kennis van de drie stukken:
1. Ellende
2. Verlossing
3. Dankbaarheid
Ps. 51 : 4
Ps. 75 : 1