Ps. 146 : 6
Ps. 38 : 6
Handelingen 3:1-16
Ps. 25 : 8
Prediking n.a.v. Handelingen 3:4-9
Bij de poort van Gods huis zien we:
1. Een opmerkelijke ontmoeting (vs.4-5)
2. Een wonderlijke genezing (vs.6-7)
3. Een duidelijke lofprijzing (vs.8-9)
Ps. 40 : 8
Ps. 9 : 18

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 14 juni 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Handelingen 3:1-16
Prediking n.a.v. Handelingen 3:4-9
Aandachtspunten:
Bij de poort van Gods huis zien we:
1. Een opmerkelijke ontmoeting (vs.4-5);
2. Een wonderlijke genezing (vs.6-7);
3. Een duidelijke lofprijzing (vs.8-9)

Vragen voor kinderen:
1. Waarom zat de kreupele of verlamde man bij de poort van Gods huis?
2. Op welke wonderlijke manier werd de kreupele man genezen en hoe worden er in onze tijd mensen genezen?

Vragen voor jongeren:
1. De kreupele of verlamde man was gehandicapt. Welke mensen ken of zie jij met een handicap en wat beteken jij voor hen?
2. Wat is de diepe oorzaak van de genezing van de kreupele man? Betrek hierbij ook vers 16.

Vragen voor ouderen:
1. Wat is in de Bijbel de geestelijke betekenis van kreupel of verlamd zijn? Denk aan Psalm 38:6 (ber.).
2. Aan het begin van de coronacrisis zei premier Rutte tegen de Nederlandse bevolking ‘Let een beetje op elkaar’. Het omzien naar elkaar is een diaconale houding die vooral christenen moet typeren. Hoe hebt u dit in de afgelopen maanden in praktijk gebracht?
3. Waarom is het mooi dat de dankbaarheid van de genezen man ook zichtbaar is voor het volk?