Ps. 63:2
Ps. 62:7
Schriftlezing: Lukas 12:13-34
Ps. 49:4, 6
Ps. 25:6
Ps. 31:15

Thema: Geld maakt niet gelukkig, maar een leven met de Heere maakt rijk
1. Geld verdeelt
2. Geld biedt geen houvast
3. Met de Heere leven maakt rijk