Ps. 67 : 1
Ps. 6 : 2
Handelingen 3:11-26
Ps. 86 : 3
Prediking n.a.v. Handelingen 3:19-20
Een Goddelijk bevel
1. De verschrikkelijke aanleiding tot dit bevel
2. De klemmende inhoud van dit bevel
3. Het heerlijke doel van dit bevel
Ps. 103 : 6
Ps. 85 : 1

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 28 juni 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Handelingen 3:11-26
Prediking n.a.v. Handelingen 3:19-20.
Thema: Een Goddelijk bevel;  met als aandachtspunten:
1. De verschrikkelijke aanleiding tot dit bevel;
2. De klemmende inhoud van dit bevel;
3. Het heerlijke doel van dit bevel.

Vragen voor kinderen:
1. Waarover waren de mensen verbaasd (vs. 11)? Wat was er ook alweer gebeurd bij de Schone poort?
2. Welke zonden van de afgelopen week moeten er bij jou worden uitgewist of vergeven?

Vragen voor jongeren:
1. Aan welke geschiedenis moeten we bij vers 14 denken en hoe heette die man, die een doodslager was?
2. Waarom is het bevel ‘Betert u dan, en bekeert u’ een klemmend bevel?

Vragen voor ouderen:
1. Wat wordt bedoeld met ‘de tijden der verkoeling’ in vers 19 en kent zulke tijden?
2. De prediking van Petrus is Christocentrisch; Christus staat centraal. Waar gaat het in dit Bijbelgedeelte over het werk van de Vader en het werk van de Heilige Geest?
3. Waarom is de opmerking ‘Maar ik kan me niet bekeren’ geen excuus om maar rustig verder te leven?