Ps. 40 : 4
Schriftlezing: Jesaja 1:10-31
Ps. 143 : 2 en 11
Prediking n.a.v. Zondag 5 uit de HC
Er moet volkomen betaald worden:
1. Onmogelijk door onszelf
2. Onmogelijke door een ander
3. Mogelijk door een Middelaar
Ps. 130 : 4