Ps. 119 : 37
Schriftlezing: 2 Timotheüs 3
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 78 : 3
Prediking n.a.v. 2 Tim. 3:14-15
Thema: Bijbels onderwijs
1. Van wie geleerd?
2. Wanneer geleerd?
3. Waarom geleerd?
Ps. 34 : 6

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen 23 augustus 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: 2 Timotheüs 3 Prediking n.a.v. 2 Tim. 3:14-15
Thema: Bijbels onderwijs;
Aandachtspunten:
1. Van wie geleerd?;
2. Wanneer geleerd?;
3. Waarom geleerd?

Vragen voor kinderen:
1. Hoe heette de moeder en oma van Timotheüs en wat was zijn vader voor iemand?
2. Van wie heb jij al veel uit de Bijbel geleerd?

Vragen voor jongeren:
1. Met het oog op de dwaalleraars zegt Paulus tegen Timotheüs om vast te houden aan wat hij geleerd heeft. Noem eens een dwaalleer (een onbijbelse leer) uit onze tijd?
2. Wat is waarschijnlijk de reden dat Timotheüs niet is besneden op de achtste dag?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom is het zo belangrijk dat kinderen ‘van kinds af’ Bijbels onderwijs ontvangen?
2. Hoe kan de Heilige Schrift ons wijs maken tot zaligheid?
3. Wat is de betekenis van de Heilige Doop bij het Bijbels onderwijs?