Ps. 122 : 2
Schriftlezing: Psalm 80
Ps. 80 : 6 en 9
Prediking n.a.v. Psalm 80:15-16
Een gebed om herstel van de wijnstok Israël
Ps. 25 : 10