Ps. 135 : 3
Schriftlezing: Esther 2 : 12-23
Ps. 49 : 4
Prediking n.a.v. Esther 2 : 17
1. Een bittere teleurstelling
2. Een bijzondere verhoging
3. Een boze samenzwering
Ps. 33 : 6

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 11 oktober 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Esther 2 : 12-23
Prediking n.a.v. Esther 2 : 17
Aandachtspunten: 1. Een bittere teleurstelling;
2. Een bijzondere verhoging; en
3. Een boze samenzwering

Vragen voor kinderen:
1. Hoeveel maanden duurde het voordat de jonge vrouwen zich aan de koning mochten laten zien?
2. Wie hoort van het boze plan om Ahasveros te doden en wat doet hij?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom is de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw alleen bedoeld voor in het huwelijk?
2. Wat bekent in vers 15: ‘En zij (Esther) begeerde niet met al’ en wat kunnen we daarvan leren?

Vragen voor ouderen:
1. Hoe bereidt u zich op de ontmoeting met de hemelse Koning?
2. Vele jonge vrouwen werden door Ahasveros teleurgesteld. Hoe gaat u met teleurstellingen om?
3. Waarom werd Esther tot koningin gekozen?